Bookmark and Share

Bilgisayarların Faydaları ve Zararları Nelerdir

Bilgisayar  tarihi gelişimi içerisinde 1980 li yıllarda resmi kurumlar ve işyerlerine girmiş,  1990 yıllarda ise evlere girmeye başlamıştır. Türkiye'de 1995 li yıllardan sonra internet in hızla yayılmasından sonra evlerde  internete bağlı  bilgisayarlar yayılmaya başlanmıştır. 2006 yılı itibariyle  meskenlerde televizyonun yanında  kullanılan bir beyaz eşya niteliğinde Türkiye'de yaklaşık % 50 oranında kullanılmaya  başlanmıştır.

Bu kullanımda teorik olarak  bilgisayarın  faydalı olduğu  öğretisi büyük rol oynamıştır. 2000 li yıllardan sonra  bilgisayarda karşılıklı yazışarak sohbet (Chat)  olayı bilgisayarın meskenlere girmesine ivme kazandırmıştır.

Bunun geri  dönüşü yoktur. Çok yakın zamanda  televizyonun girdiğin bütün mekan ve meskenlere  internete bağlı birde bilgisayar girecektir. bu kaçınılmaz bir gerçektir.

Her yenilikte olduğu gibi bilgisayarda   özellikle özel aile ortamına   fayda ve zararları ile birlikte girmektedir.

Burada bilgisayarın bu güne kadar gerçekleşen fayda ve zararlarını ele alalım

Aile ortamında 

Bilgisayarın Faydaları:

1-Bilgisayar Okuryazarlığı:
Bilgisayar okuryazarlığı  çağımızda önemli bir beceridir. yakın zamanda yani yaklaşık 10 yıl sonra 2015 li yıllarda  bilgisayar okuryazarlığı olmayan bireylerin   bugünkü  cahil insanlardan hiç bir farkının kalmayacağı öngörülmektedir.
Şöyle ki Yakın zamanda  haberleşme, ticaret, kamu hizmetleri gibi bir çok temel  işlevler internet ortamına kayacaktır. Bilgisayar okuryazarlığı olmayan bireyler  bu alana kayan hizmet ve işlevlerin cahili olacaklar  ve bu hizmetlerden kendileri doğrudan faydalanamayacaklar ancak  bu okuryazarlığı bulunan  insanlardan faydalanacaklardır. Yani  Askerde okuryazarlığı olmaması nedeni ile mektubunu arkadaşına yazdıran cahil erlerin durumuna düşeceklerdir.
Aile ortamına alınan bilgisayar  öncelikle  aile üyelerine bu bilgisayar okuryazarlığını kazandıracaktır.

2- Eğitim:
İnternet ortamı bu gün bir bilgi ortamı haline gelmiştir. Arayıp bulmasını bilenler için internette  bulunmayacak bilgi yok gibidir.  Edebiyat, tarih, matematik, bilgisayar, sanat  dallarında her türlü bilgiye ulaşmak mümkündür.  Çok etkili ve kolay ve ucuz  bir eğitim  aracıdır.

3- Eğlence:
Bilgisayar  Televizyon, Müzik Seti,  Çeşitli filmleri görsel olarak seyredilebilen, bilgisayar ortamı için hazırlanan yüzlerce oyunun oynanabileceği,  hatta hiç tanımadığınız insanlarla  Kahve  ortamı oluşturarak okey, batak   gibi oyunları oynayabileceğiniz  müthiş bir  eğlence aracıdır.


4- Sanat:
Resim, Fotoğraf, Film gibi sanat dalları ile uğraşanlar için gerek bilgi gerekse güzel bir uygulama alanıdır.  Örneğin Foto düzenleme programları ile zevkinize göre  fotoğraf ve resimlerle oynayabilir hatta bu ortamda harika resimler yapılabilmektedir.

5- Kendini ifade etme:
İnternet ortamında çeşitli kişi ve gruplarca oluşturulan serbest form ortamlarına kendi görüşlerinizi yazabilme, bu forumlarda öne sürülen görüşleri paylaşma, muhalefet etme, tartışma suretiyle kişilerin kendini ifade etme imkanı bulunmaktadır. Hatta  kendine özel web sayfası oluşturarak  görüş ve düşüncelerini yayımlama imkanı vardır.

buna benzer daha birçok faydasını sıralayabiliriz,

Bilgisayarın Zararları:

1- Bağımlılık:
2000 li yıllarda yazı ortamında gelişen karşılıklı sohbet  daha sonraki yıllarda  sesli ve görüntülü hale gelmiştir. bu sohbetler  birbirlerini hiç tanımayan  ve muhtemelen  hiç tanımayacak  insanlar arasında gelişmiştir.  Sohbetlerin türüne bakıldığında özellikle  cinsel içerikli ve  hiç bir sınırlamaya tabi olmaksızın gelişmektedir. Gerçek hayatta birbirlerinin hiç ilgisini çekmeyecek fertler bu ortamda  birbirlerinin aşığı  ve tiryakisi haline gelmektedirler. Fertler arasında gelişen bu sohbetler zamanla bağımlılık yapmakta,   bir akşam olsun sohbet ettiği kişiyi bu ortamda göremeyen şahıs  temin edebilmişse telefonla  ulaşmakta veya o akşam morali bozuk ve bir şekilde yatmak zorunda kalmaktadır. Bu surette kişilerin  boş yere zaman harcamalarına sebep olmakta  bu da özellikle  öğrenciler açısından telafisi mümkün olmayan kayıplara sebep olmaktadır.  İnternet ortamında gelişen bu sohbetler  zaman zaman akşam saat 21.00 de başladığında sabahlara kadar sürebilmektedir.

Bir Erkek  bir bayanla  bu ortamda geliştirdiği bir sohbet nedeni ile aylarca   6  ay, 1  yıl gibi  sabahlara kadar  her gece sohbet edebilmektedir.  Aynı erkekle bayanı  aynı yatağa koysanız birbirleri ile bu kadar ilgilenmesi mümkün değildir.  Sabahlara kadar süren bu sohbetler nedeni ile  her iki tarafın  gözleri bozulmakta, bellerine fıtık inmekte  ama kişiler bu arızalardan etkilenmemektedirler.

2- Erotik İçerik:
Günümüzde zararlı ve özellikle erotik  içerik için internet ortamında  çeşitli yasal ve teknik engellemeler  yapılmaya çalışıldıysa da, bu çalışmalar sonuçsuz kalmaktadır. İnternet ortamı her türlü ahlaksızlık  için sınırsız  bir mecra haline gelmiştir. Özellikle  gelişme çağındaki çocuklar için bütün hayatlarını etkileyecek zararlar doğabilecektir.  Resim, film, düz yazı olarak  gelişen bu erotizm serbest bir şekilde bu ortamda  mevcudiyet bulmaktadır.

3-Sohbet: (Chat)
Karşılıklı Sohbet  ortamları birbirlerini hiç tanımayan insanlar arasında gelişmektedir. Bu sohbetler genelde bir bayanla bir erkeğin karşılıklı konuşması şeklinde gelişmektedir.  Bu sohbetlerde konuşan  kişiler birbirlerini tanımadıkları ve kendileri istemedikleri sürece tanıma imkanı bulunmadığı  için  sohbette ahlaki  sınırlar kalkmakta, herkes birbirine istediği hakaret ve aşağılayıcı  sözler sarf edebilmektedir.

Ayrıca  özellikle  gündüz saatlerinde ev hanımları için daha da tehlikeli hale gelmektedir. Son yıllarda bu sohbetler nedeni ile kötü yola düşen veya yuvası yıkılan  binlerce aile ortaya çıkmış ve bu durum giderek artmaktadır. 12- 17 yaş arası  kız ve erkek çocuklar  hiç tanımadıkları   çakallar tarafından beyni yıkanmakta, cinsel, siyasi, irticai   ortamlarda iğfal edilmektedirler

4- Kumar:
Fiziki mekanlara kumar yasağı veya kontrolü koyabilirsiniz. Ama internet ortamında kumara  yasak koymak veya kontrol etmek çok zordur. Bu ortamda kumar tehlikeli boyutlarda olmamakla birlikte gelecekte fiziki mekanlardan daha tehlikeli bir hale geleceği varsayılmaktadır.

Bu ve Buna benzer zararları daha da sayabiliriz. ancak biz fayda ve zararlarını birkaç önemli başlıkta özetlemekle yetindik. Bu başlıkları az bir beyin fırtınası ile açarak  daha daha ne fayda ve zararlarının olacağını tahmin edebilirsiniz.

Bu doğrultuda:

Evimize aldığımız bu aletin zararlarından korunmanın ve bize vereceği faydaları artırmanın birkaç pratik yolunu anlatmaya çalışacağım:

Zararlarından Korunma Yolları:

1- Bilgisayarın Konulduğu mekan oda:
Evinize aldığınız bilgisayarı kesinlikle çocuk veya yatak odasına kurmayın, aile fertlerinin tümünün birlikte vakit geçirdiği televizyon seyrettiği büyük oturma salonuna  kurun,   bu sayede ailedeki fertlerin birbirlerini  kontrol etme imkanı sağlarsınız.  Çocuk odasına kurulan bilgisayarda çocuğunuzun ne yaptığını bilemez ve kontrol edemezsiniz  ama siz TV  seyrederken yanınızda  bilgisayar başına oturan çocuğunuz  zaten zararlı bir ortama girmeyecek ve kendisini kontrol etme ve ikaz etme ihtiyacı hissetmeyeceksiniz.   Bu çok önemlidir.  Çünkü yukarda bahsettiğim gibi çocuk odasında çocuğunuzun hangi ahlaksızlarla sohbet ettiğini  hangi sitelerde hangi ortamlara girdiğini bilmeniz ve kontrol etmeniz  mümkün olmayacaktır. Unutmayın ki sizin çocuğunuzda  meraklı, cahil  ve her türlü kötülüğe açık  bir bireydir.

2- Zararlı içerik ve oyunlardan koruma ve faydalı uğraşlara sevk etme;
Çocuklara baskıcı bir yaklaşım göstererek "oyun oymana, şunu yapma, bunu yapma"  gibi telkinler faydasızdır. Çünkü çocuk sizin yasakladığınız bir çok şeyi serbestçe yapabileceği ortamları bulacaktır.  İkna yolunu seçin, ikna yolunun yanında  bilgisayarda muhtelif cetveller, yazılar  web tasarımı gibi işler verin ve yapmasını söyleyin, bunları yaptığında  onları  gerek güzel sözlerle gerekse maddi olarak ödüllendirin. Böylece güzel şeyler yapmaya başlayacak ve her güzel şeyin arkasından mutlu olacak ve yeni güzel uğraşlara çaba sarf edecektir.